Takwim PKB

 

 

Hebahan Terkini

Pengumuman Tarikh Keputusan Rasmi Peperiksaan Akhir Semester Sesi Jun 2020, Keputusan Rasmi Penilaian Latihan Industri Sesi Jun 2020 Dan Keputusan Rasmi Penilaian Industri Sesi Jun 2020 (MP) adalah pada 27 Februari 2021 (SABTU) . Pelajar boleh menyemak dan mencetak Slip Keputusaan

Peperiksaan/Penilaian masing-masing di laman web SPMP mulai tarikh tersebut . Pelajar Semester Akhir yang Tamat Latihan Industri boleh mencetak Surat Tamat Pengajian & Transkrip Keputusaan Peperiksaan Sementara dalam format cetakan komputer untuk urusan permohonan yang berkenaan. Sebarang Rayuan ke atas keputusan penilaian hendaklah dibuat secara bertulis kepada "Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik Kota Bharu" (U/p : Unit Peperiksaan) dalam tempoh 14 hari daripada tarikh keputusan rasmi, rayuan hendaklah dikemukakan beserta alasan-alasan munasabah dan bukti-bukti berkaitan mengikut peraturan am peperiksaan dan kaedah penilaian. Pelajar juga akan dikenakan bayaran sebanyak RM50.00 bagi setiap rayuan yang dikemukakan dalam bentuk kiriman wang pos atas nama "PENGARAH POLITEKNIK KOTA BHARU".

Rayuan juga boleh dihantar secara secara atas talian ke email : rudin@pkb.edu.my atau firdaus@pkb.edu.my Pastikan dokumen yang dihantar lengkap termasuk bukti pembayaran.

Walaubagaimanapun pelajar tetap perlu menghantar segala dokumen dan wang pos tersebut ke alamat : 'Unit Peperiksaan, Politeknik Kota Bharu, Km 24 Kok Lanas, 16450 Ketereh, Kelantan".

Penghantaran melalui email hanyalah untuk mempercepatkan urusan kerana dikhuatiri kelewatan Perkhidmatan POS disebabkan arahan PKP yang sedang berkuatkuasa. Tarikh akhir permohonan Rayuan Keputusan Peperiksaan adalah pada 12 MAC 2021. Keputusan Rayuan akan dimaklumkan kepada pelajar pada 22 MAC 2021. Keputusan rayuan adalah muktamad.

Harap maklum.

Unit Peperiksaan,

Politeknik Kota Bharu

Read more...

Cara-cara untuk Login ke Emel MyGovUC 2.0

1. Bagi penukaran kata laluan pengguna perlu login di https://www.mygovuc.gov.my ( Browser Mozilla Firefox)

   Username : ahmad.poli

   Kata laluan /Password : *********** 

2. Jika pengguna sudah menukarkan kata laluan  boleh terus ke alamat ini untuk melihat emel :  https://icewarp6.mygovuc.gov.my/webmail/

    Username : ahmad@pkb.edu.my

   Kata laluan /Password : *********** 

 

 

Read more...

Perkhidmatan Online

  1. PKB
  2. Pelajar
  3. G2G
  4. G2C
  5. G2B
  6. BLOG MINI

  

 

Go to top